Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-30, XXIII Zs 43/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 43/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sylwia Paschke Protokolant: protokolant Dominika Borden po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ze skargi (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt KIO 131/22 I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 i oddala odwołanie w zakresie pierwszego zarzutu dotyczącego zaniechania odtajnienia i udostępnienia pełnej treści wyjaśnień wraz z załącznikami złożonych przez (...) spółkę akcyjną w W. w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 52.500 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego, w tym kwotę 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sędzia Sylwia Paschke ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28