Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-06, XXIII Zs 153/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 153/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Renata Puchalska || Protokolant: || Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w D. z udziałem: przeciwnika skargi (...) spółki akcyjnej w W. i uczestników postępowania: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Spółki komandytowej w J., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J., Przedsiębiorstwa(...) i (...) spółki komandytowej w Ż., (...) spółki akcyjnej w W., (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt (...) I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w D. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania. Sędzia Renata Puchalska Sygn. akt XXIII Zs 153/21 UZASADNIENIE Zamawiający - (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 Mpa DN 1000 relacji G. - W., Etap II L. - R. (...) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Ogłoszenie...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28