Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-11, XXIII Zs 148/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 148/21 POSTANOWIENIE Dnia 11 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Stanisław Gradus - Wojciechowski Sędziowie: Anna Krawczyk Magdalena Nałęcz Protokolant: sekr.sądowy Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy u udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Spółki (...) spółki akcyjnej w B., przeciwników skargi: (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B., D. M. oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. na skutek skargi skarżącej M. C. od postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3106/21 postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Magdalena Nałęcz Stanisław Gradus-Wojciechowski Anna Krawczyk Sygn. akt: XXIII Zs 148/21 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 11 kwietnia 2022 r. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (dalej: "Pzp") z zastosowaniem aukcji elektronicznej przez Zamawiającego - Spółka (...) S.A. w B. na Rozbiórkę 5 obiektów budowlanych wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28