Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-11, XXIII Zs 146/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 146/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Aleksandra Komór || Protokolant: || Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu jawnym sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) Spółki Akcyjnej w K. ze skargi (...) Spółki Akcyjnej w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 10 listopada 2021r. sygn. akt KIO 3065/21; KIO 3067/21; KIO 3071/21 I. w przedmiocie skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o sygn. akt: KIO 3065/21 1.zmienia zaskarżony wyrok w punkt 1 w zakresie nakazania zamawiającemu (...) Spółce Akcyjnej w K. usunięcie projektowanego postanowienia § 3 ust. 13 Załącznika nr 5 do SWZ i stwierdza naruszenie przepisów art. 16 pkt 2 w związku z art. 99 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz w punkcie 2 i 2.1 ustala, że kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zamawiającego po 1/2 i zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 7500 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego; 2. oddala skargę w pozostałym ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28