Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-26, XXIII Zs 140/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 140/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || SSO Renata Puchalska || Protokolant: || sekr. sądowy Wiktoria Rybczyńska || po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi (...) spółki akcyjnej w K. (...) spółki akcyjnej w K. przy udziale (...) spółki akcyjnej w R. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze skargi (...) spółki akcyjnej w K., (...) spółki akcyjnej w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 22 października 2021 r., sygn. akt KIO 1389/21 I. oddala skargę, II. zasądza od (...) spółki akcyjnej w K., (...) spółki akcyjnej w K. na rzecz (...) spółki akcyjnej w R. 12.500 złotych (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postepowania, III. oddala wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot kosztów postępowania. SSO Renata Puchalska Sygn. akt XXIII Zs 140/21 UZASADNIENIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w W. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "zawarcie umów ramowych na rozwój kompleksowego systemu informatycznego ZUS" nr ref...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28