[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 23 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Członkowie: Agata Mikołajczyk Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 czerwca 2022 r. przez wykonawcę: Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale wykonawcy: Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wykluczenie wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z postępowania i odrzucenie jego oferty oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i/ lub 10 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie, w jakim wykonawca ten wskazał w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zobowiązanie projektant "dysponowanie bezpośrednie"

1   -   dysponowania osobą do pełnienia funkcji projektanta drogowego. Zgodnie z jego brzmieniem

2   -   minimum 20 km, na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacji branży

3   -   Lubawka II wskazana na stanowisko projektanta drogowego osoba zdobyła doświadczenie w

+20 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28