Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-26, KIO/KU 15/22 premium

Sygn. akt: KIO/KU 15/22 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 26 kwietnia 2022 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 1 kwietnia 2022 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego Gminę Gromnik z siedzibą w Gromniku, dotyczących Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 25 marca 2022 r. (znak sprawy KU/17/22/DKZP) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego Gminy Gromnik z siedzibą w Gromniku do informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 25 marca 2022 r. zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt: KIO/KU 15/22 Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej jako "Prezes Urzędu", "Prezes UZP", "Instytucja kontrolująca" lub "Kontrolujący") przeprowadził kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła podstawy wykluczenia

1   -   nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy

2   -   podmiotu udostępniającego zasoby, w tym podstawa wykluczenia z art. 108 ust. 1

3   -   w postępowaniu. W świetle brzmienia podstawy wykluczenia z art. 108 ust. 1

+51 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28