Szacowanie wartości zamówienia na dostawy i usługi powtarzające się okresowo.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w art. 34 ust. 1 wprowadziła nowe, nieznane ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, pojęcie "zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo". Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w polskim systemie zamówień publicznych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego. Zagadnienie to jest bardzo istotne, gdyż dotyczy ustalenia wartości zamówienia - jednej z ważniejszych czynności dokonywanych w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i mającej zasadniczy wpływ na sposób dalszego prowadzenia postępowania. Od wartości zamówienia zależy bowiem, jaką procedurę zamawiający będzie musiał stosować w danym postępowaniu. Obliczanie wartości zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo dokonywane jest inaczej niż w przypadku zamówień "zwykłych". Kwestie te reguluje art. 34 ustawy, który przewiduje dwa sposoby ustalania wartości zamówienia. Sposób pierwszy, opisany art. 34 ust. 1 pkt 1, polega na sumowaniu wartości zamówień w oparciu o kategorie lub grupy, określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28