Udzielanie zamówień na usługi wymienione w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do usług określonych numeratywnie w pkt 1-13 tego przepisu, przewiduje uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów ustawy określonych tym przepisem. W zależności od zakresu możliwego wyłączenia przepisów ustawy, usługi wymienione w art. 5 ust. 1 można podzielić na dwie kategorie. 1.) W postępowaniach o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, a więc z zakresu ochrony, z wyjątkiem związanych z konwojowaniem pieniędzy i kosztowności, oraz usług socjalnych, zamawiający może nie stosować przepisów ustawy dotyczących: - wstępnych ogłoszeń informacyjnych, - terminów, - wadium, - zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, - innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, - obowiązku zatwierdzania w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu. Użyte w art. 5 ust. 1 ustawy wyrażenie "może" wskazuje na fakultatywność odstąpienia przez zamawiającego od stosowania ww. przepisów ustawy. Tym samym, zamawiający może nie stosować ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28