Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-09, XXIII Zs 54/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 54/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Bolesław Wadowski Sędziowie:SO Magdalena Nałęcz SO Andrzej Sobieszczański Protokolant:(...) po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie z połączonych spraw: o sygn. akt XXIII Zs 54/22 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. skarżącego: (...) spółki akcyjnej w R. przy udziale: konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A. w K. na skutek skargi (...) spółki akcyjnej w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 25 lutego 2022 r., sygn. akt KIO 373/22 oraz o sygn. akt XXIII Zs 67/22 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. skarżącego: konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) S.A. w K., (...) S.A, w K. przy udziale (...) spółki akcyjnej w R. na skutek skargi konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki akcyjnej w K., (...) spółki akcyjnej w K. od wyroku Krajowej Izby ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28