Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-16, XXIII Zs 11/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 11/22 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Bolesław Wadowski po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego Narodowego Muzeum Morskiego w G. ze skargi wykonawcy (...) w G. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. sygn.. akt KIO 3367/21 postanawia: odrzucić zażalenie. Bolesław Wadowski UZASADNIENIE T.W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) wniósł skargę od wyroku Krajowej Izby z dnia 6 grudnia 2021 r., sygn. akt KIO 3367/21. Skarga była obarczona brakiem fiskalnym (nie uiszczono opłaty należnej od skargi). Zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2022 r skarżący został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty od skargi w kwocie 30.000 zł w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skutecznie odebrane przez upoważnionego pracownika skarżącego w dniu 7 lutego 2022 r. Termin do usunięcia wskazanych braków upłynął bezskutecznie w dniu 14 lutego 2022 r. Brak ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28