Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-17, XXIII Zs 53/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 53/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Miasto Ł. - Zarząd Dróg i Transportu w Ł. odwołującego: (...) S.A. w G. przy udziale wykonawców, którzy w postępowaniu odwoławczym zgłosili przystąpienie po stronie zamawiającego: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : (...) S.A. w G., (...) SA w G. (Belgia), (...) SA w G. (Belgia) - (...) sp. z o.o. w K., na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 18.02.2022 r., sygn. akt KIO 284/22 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) S.A. w G. na rzecz Miasto Ł. - Zarząd Dróg i Transportu w Ł. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, 3. oddala wniosek wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : (...) S.A. w G., (...) SA w G. (Belgia), (...) SA w G. (Belgia) o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Zs 53/22 UZASADNIENIE Zamawiający Miasto Ł. - Zarząd Dróg i Transportu z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28