Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-31, XXIII Zs 12/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 12/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sądowy Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: Związku (...) w W., z udziałem przeciwnika skargi: zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział K. wykonawców: Firmy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K., (...) S.A.S. w (...) we Francji, (...) S.A.S. Oddział w Polsce, (...) spółki akcyjnej w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B., (...) spółki akcyjnej w T., (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2021 r. (sygn. akt KIO 3476/21) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego Związku (...) w W. na rzecz przeciwnika skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział K. kwotę 18.750,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 12/22 UZASADNIENIE Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z...

Przykładowe fragmenty dla hasła klauzula waloryzacyjna

1   -   odniesieniu do projektowanej w Umowie klauzuli waloryzacyjnej. W odpowiedzi na powyższe Generalna

2   -   realizacji, a w konsekwencji wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej w kształcie odpowiadającym charakterowi i

3   -   Zamawiający wprowadzając do umowy zakwestionowaną klauzulę waloryzacyjną pozostawił bowiem niejako swobodę określenia

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28