Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-31, XXIII Zs 12/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 12/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: sekr. sądowy Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: Związku (...) w W., z udziałem przeciwnika skargi: zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział K. wykonawców: Firmy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w K., (...) S.A.S. w (...) we Francji, (...) S.A.S. Oddział w Polsce, (...) spółki akcyjnej w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B., (...) spółki akcyjnej w T., (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2021 r. (sygn. akt KIO 3476/21) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego Związku (...) w W. na rzecz przeciwnika skargi Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział K. kwotę 18.750,00 zł (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 12/22 UZASADNIENIE Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 381 kpc

1   -   Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 387 § 2[1] k.p.c. (który na podstawie art. 579 ust. 2 ustawy z

2   -   marca 2022 r. na podstawie art. 381 k.p.c. w zw. z art. 579 ust. 2 nPZP jako

3   -   Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 552 ust. 1 nPzp należy

+34 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28