Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-27, KIO 1262/22

Sygn. akt: KIO 1262/22 WYROK z dnia 27 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 i 25 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 maja 2022 r. przez odwołującego Wingu Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Narodowy Bank Polski w Warszawie przy udziale wykonawcy IT Solution Factor Sp. z o. o. w Warszawie przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 16 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 z.n.k. oraz art. 99 ust. 5 i 6 p.z.p. poprzez nieprawidłowe ukształtowanie dokumentacji w przedmiocie: warunku udziału w postępowaniu z pkt 1 rozdziału 8 SWZ (lit. a), punktu 1.1.4 załącznika nr 5 do SWZ (lit. b), punktu 1.1.5 załącznika nr 5 do SWZ (lit. c), punktu 3.3.1 załącznika nr 5 do SWZ (lit. o), punktu 3.3.2 załącznika nr 5 do SWZ (lit. p), punktu 4.4.2 załącznika nr 5 do SWZ (lit. q), punktu 4.4.3 załącznika nr 5 do SWZ (lit. r) i § 8 ust. 12 załącznika nr 6 do SWZ (lit. u), 2. częściowo uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "tego samego " producenta "opis przedmiotu zamówienia" "utrudniać"

1   -   sprzętowej i wirtualizacyjnej pochodzącej od tego samego producenta co loadbalancer i wykorzystanie mechanizmów

2   -   zewnętrznym systemie zarządzania, pochodzącym od tego samego co loadbalancer producenta, uruchamianego w formie maszyny wirtualnej

3   -   sprzętowej i wirtualizacyjnej pochodzącej od tego samego producenta co loadbalancer. Taki dodatkowy wirtualny

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28