Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-06-02, XXIII Zs 142/21 premium

sygn. akt XXIII Zs 142/21 POSTANOWIENIE Dnia 2 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Andrzej Kubica po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w spadku z siedzibą lidera w J. przeciwko Zamawiającemu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we W. przy udziale wykonawcy przystępującego po stronie Zamawiającego: G. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w N. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3042/21 postanawia: odrzucić skargę. Sędzia Andrzej Kubica...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28