Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-21, KIO 879/22

Sygn. akt: KIO 879/22 WYROK z dnia 21 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Naprzód Service sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Naprzód Hospital sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Naprzód Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Medicare Services sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, WPU sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, S4H sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 879/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Naprzód Service sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Naprzód Hospital sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Naprzód Marketing sp. z...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 117 ust. 4"

1   -   w postępowaniu oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8 do

2   -   wykonawców w ramach zamówienia z art. 117 ust. 4 Pzp, gdyż, zgodnie z art

3   -   z oświadczeniem złożonym w trybie art. 117 ust. 4 Pzp - jako członkowie konsorcjum będą

+6 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28