Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-02-24, XXIII Zs 143/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 143/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Żuława Protokolant: Karolina Szymońska po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi: wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., z udziałem przeciwnika skargi: wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.; oraz interwenienta ubocznego po stronie przeciwnika skargi: zamawiającego (...) Centrum Medycznego im. prof. (...) (...) Uniwersytetu Medycznego w K.; na punkt 2, 3 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 listopada 2021 r. (sygn. akt KIO 3077/21) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz interwenienta ubocznego po stronie przeciwnika skargi - (...) Centrum Medycznego im. prof. (...) (...) Uniwersytetu Medycznego w K. kwotę 21.500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 143/21 UZASADNIENIE Zamawiający - (...) Centrum Medyczne im. prof. (...) (...) Uniwersytetu Medycznego w K. wszczął na podstawie przepisów ustawy z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28