[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Postanowienie z dnia 18 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 lutego 2022 r. przez wykonawcę Solispharm Sp. z o.o. z ul. St. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Jednostkę Wojskową Nr 2305 ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa, przy udziale wykonawcy Tramco Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Postanawia 1. umorzyć postępowanie odwoławcze 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy, Solispharm Sp. z o.o. z ul. St. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa kwoty 7 500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ............................ Sygn.. [sygnatura ukryta] ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 255 pkt 6

1   -   podstawę prawną dokonanej czynności przepis art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Od takiej czynności

2   -   wniesionym odwołaniu zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 6 Pzp. poprzez jego błędne zastosowanie

3   -   części nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. Do

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28