Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-05-10, XXIII Zs 17/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 17/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant : Dariusz Książyk po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego (działającego przez lidera) : (...) Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital (...) w R. odwołującego : (...) S.A. w K. uczestników : (...) sp. z o.o. w K., (...) S.A. w R. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28.12.2021 r., sygn. akt KIO 3514/21 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz zamawiającego (działającego przez lidera) : (...) Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital (...) w R. 12 517 zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, 3. oddala wniosek (...) sp. z o.o. w K. o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt XXIII Zs 17/22 UZASADNIENIE (...) Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital (...) w R. - lider oraz partnerzy: (1) (...) Szpital (...) im. św. B. w S., (2) (...) Centrum (...) z siedzibą w K., (3) Szpital (...) w J., (4) Szpital (...) w B.,(5) Szpital (...) w B.,(6) (...) Szpital (...) z siedzibą w C.,(7) (...) Szpital (...) w J.,(...

Przykładowe fragmenty dla hasła XXIII zabezpieczenie

1   -   wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIII Zs 17/22) dotyczy skargi

2   -   że obie oferty nie były zabezpieczone wadium w całym terminie związania

3   -   idące skutki prawne: (a) brak zabezpieczenia oferty przez cały termin związania

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28