Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-21, KIO 1437/22

Sygn. akt: KIO 1437/22 WYROK z dnia 21 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie dnia 20 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 30 maja 2022 r. przez wykonawcę K. Ł. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P..., P. (...), w postępowaniu prowadzonym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w całości i nakazuje zamawiającemu w zakresie części 4, 5, 6, 15 postępowania: - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia oferty odwołującego, - powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 3. Zasądza od zamawiającego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rzecz odwołującego K. Ł. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P..., P. (...) kwotę 13 600 zł (słownie: trzynaście ...

Przykładowe fragmenty dla hasła SWZ bardziej restrykcyjne niż ustawa

1   -   przedłożone przez Odwołującego: wyciągi ze SWZ dotyczące postępowań prowadzonych przez Zamawiającego

2   -   o wartości robót nie mniejszej niż: : dla części 4: 180 000

3   -   sposób, że nadaje im się bardziej restrykcyjne znaczenie, niż to wynika z ich literalnego

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28