Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-06, KIO 759/22

Sygn. akt: KIO 759/22 WYROK z dnia 6 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Monika Szymanowska Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 i S&T Se- rvices Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21 D w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4 przy udziale wykonawcy Comarch Polska spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39a zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 759/22 po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o za- mówienie Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowie- dzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 i S&T Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28