Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-11, KIO 450/22

Sygn. akt: KIO 450/22 WYROK z dnia 11 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lutego 2022 r. przez wykonawcę: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95­200 Pabianice w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina, ul. 11 listopada 20, 42­500 Będzin przy udziale wykonawców Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa oraz ECO - TEAM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Władysława Jagiełły 60, 42 - 202 Częstochowa zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95­200 Pabianice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95­200 Pabianice tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 95­200 Pabianice na rzecz Miasta Będzin ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zmiana umowy przed jej podpisaniem 2021

1   -   SIWZ. Przedmiotowy przepis dotyczy warunków zmiany postanowień zawartej umowy, nie zaś zmiany postanowień umowy jeszcze przed jej zawarciem. Jednakże w ocenie Izby

2   -   z.p. dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, to zmiana taka jest możliwa po wyborze, ale przed podpisaniem. Jednakże warunkiem sine qua non dopuszczenia takiej możliwości jest jej przewidzenie w ogłoszeniu o zamówieniu

3   -   stanie faktycznym, Izba zaleca ostrożność, nie tylko dlatego, że może być to poczytane za odmowe podpisania umowy. Należy bowiem zauważyć, że zawnioskowanie zmiany warunków umowy przed jej podpisaniem wiąże się z daleko idącymi

+240 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28