Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-31, KIO 1287/22

Sygn. akt: KIO 1287/22 WYROK z dnia 31 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Robert Skrzeszewski Ryszard Tetzlaff Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2022 roku Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 maja 2022 r. przez wykonawcę TRANSGÓR Spółka akcyjna w Mysłowicach w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach przy udziale wykonawcy PKS Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. umarza odwołanie w zakresie zarzutów naruszenia: a) art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) poprzez brak odwołania w pkt 5.9 specyfikacji warunków zamówienia do punktu 5.1 ppkt 3.3, b) art. 16 pkt 1 w zw. z art. 116 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych poprzez brak określenia w pkt 15.1 sumy gwarancyjnej ubezpieczenia dla części III, przy określeniu dwóch różnych sum dla części II, oraz brak odwołania się do wymagań ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28