Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-08, KIO 197/22

Sygn. akt: KIO 197/22 WYROK z dnia 8 lutego 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2022 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 stycznia 2022 r. przez wykonawcę M. M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą M. M. P. ABAPEST Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji, ul. L. Rydygiera 13/112, 01-793 Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91- 048 Łódź, przy udziale wykonawcy A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. S. "Ptasznik" Zakład Specjalistyczny DDD, al. Piłsudskiego 101, 92-333 Łódź, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 1.3. ujawnienie wyjaśnień ceny z 8 i 17 grudnia 2021 r. wraz z załącznikami złożonych na wezwanie zamawiającego przez A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A. S. "Ptasznik" Zakład Specjalistyczny DDD, al. Piłsudskiego 101, 92- 333 Łódź; 2. Kosztami ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wezwanie do wyjaśnień

1   -   2021 r., zastrzegając je jako tajemnica przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień, Przystępujący podał: W odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 listopada 2021 r. do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia

2   -   17 grudnia 2021 r. udzielił wyjaśnień zastrzegając je jako tajemnica przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień, Przystępujący podał: W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 grudnia 2021 r. do udzielenia uzupełniających wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty w

3   -   KK w załączeniu przedkładam żądane wyjaśnienia. W tym miejscu zastrzegam załączniki do niniejszego pisma (wyjaśnienia) jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia: Zastrzeżone dokumenty obejmują założenia kalkulacji

+262 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28