Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-31, KIO 1306/22

Sygn. akt: KIO 1306/22 WYROK z dnia 31 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Rams Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez wykonawcę Pro- Holding Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Sękocin Stary, Raszyn przy udziale wykonawcy ASSECO Poland S.A., z siedzibą w Rzeszowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 18 ust. 1 - 3 w zw. z art. 16 pkt 1 - 3 ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu - Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego, Sękocin Stary, Raszyn dokonanie (i) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; (ii) odtajnienie następujących dokumentów złożonych przez wykonawcę Asseco Poland S.A. w postępowaniu: wykazu usług wraz z dowodami ich należytego wykonania, wykazu osób, uzasadnienia zastrzeżenia w/w dokumentów wraz ze złożonymi załącznikami. 2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 3. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób

1   -   usługi zostały wykonane należycie, 3) wykazu osób, 4) oraz załącznika do uzasadnienia objęcia części dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa, unieważnienia czynności badania i oceny

2   -   usługi zostały wykonane należycie, 3) wykazu osób, 4) uzasadnienia objęcia części dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa Odwołujący wskazał, że adresatami referencji

3   -   wskazane usługi zostały wykonane należycie - tajemnica przedsiębiorstwa, wykaz osób - jawny, wykaz osób - tajemnica przedsiębiorstwa, uzasadnienie objęcia części dokumentów Tajemnicą Przedsiębiorstwa wraz z załącznikiem - załącznik do uzasadnienia objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Izba ustaliła, że wykonawca Asseco zastrzegł w Wykazie osób - dane osobowe i wykształcenie, w Wykazie usług - 2 usługi wraz z

+135 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28