Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-18, KIO 1137/22 premium

Sygn. akt: KIO 1137/22 WYROK z dnia 18 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 kwietnia 2022 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 1) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) i 2) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wodociągi Miasta Krakowa spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 1 przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., ul. (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L., ul. (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P., ul. (...) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1137/22 po stronie zamawiającego przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C., ul. (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C., ul. (...), (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., ul. (...), (...) spółka z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28