Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-10, XXIII Zs 3/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 3/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Monika Skalska || Protokolant: || Karolina Szymońska || po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w W. odwołującego: (...) spółki partnerskiej w W. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3252/21 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) spółki partnerskiej w W. na rzecz zamawiającego: Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w W. 7500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Monika Skalska Sygn. akt XXIII Zs 3/22 UZASADNIENIE Odwołanie zostało wniesione w dniu 5 listopada 2021 r. przez Odwołującego (...) sp.p. w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Główny Inspektorat Transportu Drogowego w W. w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia publicznego "Świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym i ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28