Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-01-28, XXIII Zs 139/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 139/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Krawczyk Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Szymońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: skarżącego - zamawiającego Gminy N., przeciwnika skargi - odwołującego się PHU (...) - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. na skutek skargi zamawiającegood wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 2939/21 1. skargę oddala; 2. zasądza od skarżącego Gminy N. na rzecz PHU (...) - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. kwotę 12.517 zł (dwanaście tysięcy pięćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego - zastępstwa procesowego. Anna Krawczyk Sygn.. akt: XXIII Zs 139/21 UZASADNIENIE Zamawiający - Gmina N. - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy N. i zagospodarowanie tych odpadów. Wartość ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28