Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-13, XXIII Zs 136/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 136/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Andrzej Sobieszczański || Protokolant: || sekr.sądowy Karolina Szymońska || po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy (...) w P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę B. z udziałem przeciwnika skargi W. B. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 3 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 3054/21 I. oddala skargę; II. zasądza od (...) w P. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz W. B. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) kwotę 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Andrzej Sobieszczański Sygn. akt XXIII Zs 136/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 3 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołania wykonawcy W. B. (2) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego Gminę B. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28