Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-03-01, XXIII Zs 155/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 155/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący:Sędzia SO Anna Gałas Protokolant:sekr. sąd. Karolina Szymońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w K. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odwołujących w sprawie o sygn. akt KIO 2980/21: (...) S.A. w Luksemburgu, (...) S.A.R.L. w C., "(...)" w K., (...) S.A. we W., (...) sp. z o.o. w K. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odwołujących w sprawie o sygn. akt KIO 2984/21: (...) Ltd w D., (...) w K. na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przystępujących po stronie zamawiającego w postępowaniach odwoławczych: (...) ((...)) S.A. w A., (...) Ltd w N. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 19 listopada 2021 r. w połączonych sprawach o sygn. akt: KIO 2980/21 i KIO 2984/21 I. w przedmiocie skargi od wyroku w sprawie o sygn. akt KIO 2980/21: I. 1. oddala skargę, I. 2. zasądza od (...) ((...)) S.A. w A., (...) Ltd w N. na rzecz (...) S.A. w Luksemburgu, (...) S.A.R.L. w C., "(...) (...) Company" w K., (...) S.A. we W., (...) sp. z o...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28