[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 15 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 23 marca 2022 r. przez wykonawcę Energokon-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Katowice - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, przy udziale A.Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SPEC-BUD Ś.A., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie: 2. Kosztami postępowania wykonawcę Energokon-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ............................. Sygn...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   poszczególni pracownicy (pracownicy ogólnobudowlani, operatorzy sprzętu, brygadziści). W konsekwencji nie udowodniono, jakie koszty i w jakiej wysokości wykonawca

2   -   ceny. W szczególności wykonawca nie udowodnił, że w cenie oferty uwzględniono koszty związane z pracą sprzętu niezbędnego do wykonania frezowania nawierzchni

3   -   tym mniejszy udział nakładów i kosztów stałych w cenie oferty. Celem udowodnienia dysponowania nowoczesnym i wydajnym sprzętem w załączeniu Wykonawca przedkłada wykaz sprzętu, za pomocą którego wykonywał będzie

+171 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28