Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-25, KIO 933/22 premium

Sygn. akt: KIO 933/22 WYROK z dnia 25 kwietnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: E(1)... Sp. z o.o., H... Sp. z o.o. z siedzibą lidera w O. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P... Sp. z o.o., I... Sp. z o.o. z siedzibą lidera w O., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 1.2. wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P... Sp. z o.o., I... Sp. z o.o. z siedzibą lidera w O. oraz wykonawcy: E(2)... Sp. z o.o. z siedzibą w T. do złożenia przedmiotowego środka dowodowego - wymaganego badania dla rury o średnicy 323,9/450 w części 3 zamówienia; 1.3. wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie...

Przykładowe fragmenty dla hasła sprostowania omyłek w wykazie doświadczenia

1   -   się przez danego wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego, który ten uzyskał w ramach wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum. Na takie doświadczenie A..., zdobyte w ramach konsorcjum, powoływało się Konsorcjum P... . W takich przypadkach wręcz koniecznością staje się badanie przez zamawiającego, w jakim zakresie faktycznie dany wykonawca realizował zadania wskazane w wykazie robót budowlanych, bowiem tylko ten

2   -   podmiot A... nabył samodzielnie stosowne doświadczenie w ramach realizacji zamówienia wymienionego w wykazie. Z kolei treść listu referencyjnego

3   -   podczas gdy wyrok został ogłoszony w dniu 25 kwietnia 2022 r. Tym samym postanowieniem sprostowano powyższą omyłkę wpisując: "WYROK z dnia 25

+297 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28