Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-23, KIO 1200/22

Sygn. akt: KIO 1200/22 WYROK z dnia 23 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aleksandra Patyk Członkowie: Michał Pawłowski Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Łukasz Listkiewicz Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2022 r. przez wykonawcę FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Poznań przy udziale wykonawcy H. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo - Usługowa w Poznaniu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum odwołania. 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zawartego w punkcie 2. petitum odwołania i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 4 zamówienia, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy H. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo - Usługowa w Poznaniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła polisa oc warunek

1   -   BES.pdf" oraz "3.3 Polisa OC ALKOM FHU 2021 2022 część

2   -   samym, skoro przedstawiona przez ALKOM polisa OC nie wskazuje na spełnienie warunku udziału w postępowaniu na dzień

3   -   dokumenty np. wykaz robót budowlanych, polisa OC itp. nie będą potwierdzały spełniania

+33 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28