Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-28, KIO 1005/22

Sygn. akt: KIO 1005/22 WYROK z dnia 28 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart-Bis" Sp. z o.o., ul. Księdza Piotra Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów przy udziale wykonawcy Remondis Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5) Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Remondis Sp. z o.o. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim pomimo, że wskazał on w treści swojej oferty, dla frakcji wskazanych w pkt 3.A pkt 9) i 10) podmioty do których zamierza przekazać odpady w celu ich zagospodarowania, które nie są instalacjami i nie posiadają wymaganych przepisami prawa oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia zezwoleń w tym zakresie, z ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28