Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-05-16, KIO 1128/22

Sygn. akt: KIO 1128/22 WYROK z dnia 16 maja 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie z udziałem stron w dniu 12 maja 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2022 r. przez wykonawcę BSG Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Dobre Miasto, przy udziale wykonawcy I. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT I. S., Dąbrowa Górnicza, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu wprowadzenie zmian w specyfikacji warunków zamówienia w kryterium oceny ofert "Rodzaj oferowanej nawierzchni (N)" poprzez obniżenie wagi tego kryterium z 30% do 5%. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Dobre Miasto i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę BSG Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu tytułem wpisu od odwołania; 2.2 zasądza od zamawiającego Gminy Dobre Miasto na rzecz wykonawcy BSG Sp. z o.o., z siedzibą...

Przykładowe fragmenty dla hasła Równoważne it

1   -   nawierzchnia ta jest co najmniej równoważna, a w wielu parametrach lepsza

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28