Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-02-03, XXIII Zs 128/21, XXIII Zs 129/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 128/21 XXIII Zs 129/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Andrzej Kubica Protokolant: sekr.sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie 1. sprawy o sygn. akt XXIII Zs 128/21 ze skargi: (...) spółki akcyjnej w W. z udziałem przeciwnika skargi odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...)spółki akcyjnej w W., (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przy udziale zamawiającego: Skarbu Państwa - Prokuratury Krajowej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 października 2021 r. sygn. akt KIO 2874/21 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...)spółki akcyjnej w W., (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. 2. sprawy o sygn. akt XXIII Zs 129/21 ze skargi zamawiającego: Skarbu Państwa - Prokuratury Krajowej z udziałem przeciwnika skargi odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...)spółki ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28