Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-02, KIO 1292/22

Sygn. akt: KIO 1292/22 WYROK z dnia 2 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez wykonawcę Saferoad Grawil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BADER- DROG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łubowie, T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łubowie, T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B. z powodu wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy i nakazuje Zamawiającemu: − unieważnienie czynności wyboru oferty ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium

1   -   bowiem, gdyby zdarzenie uzasadniające zatrzymanie wadium zaistniało na krótko przed upływem

2   -   gorszej sytuacji niż w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu. Biorąc powyższe

3   -   oferty Przystępującego, który nieprawidłowo wniósł wadium. Ponieważ naruszenie to miało wpływ

+53 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28