Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-06-02, KIO 1292/22

Sygn. akt: KIO 1292/22 WYROK z dnia 2 czerwca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 maja 2022 r. przez wykonawcę Saferoad Grawil Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BADER- DROG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łubowie, T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BADER-DROG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łubowie, T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "B." Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa T. B. z powodu wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy i nakazuje Zamawiającemu: − unieważnienie czynności wyboru oferty ...

Przykładowe fragmenty dla hasła odrzucenie oferty wadium niezgodność z swz

1   -   T. B. i wobec zaniechania odrzucenia tej oferty z uwagi na niezgodność z SWZ oraz z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy, ewentualnie wobec

2   -   jako istotnych postanowień umowy, powoduje niezgodność treści oferty z treścią SWZ, czego skutkiem powinno być jej odrzucenie. Odwołujący powołał się na opinię Urząd Zamówień Publicznych, zgodnie z którą co do zasady nie

3   -   jest właśnie niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert w przeważającym zakresie poprawnych, na skutek zaistnienia niezgodności z treścią SWZ, których poprawienie nie ma zasadniczego

+162 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28