Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-19, KIO 3259/21

Sygn. akt: KIO 3259/21 WYROK z dnia 19 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 listopada 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 listopada 2021 r. przez wykonawcę E... spółka akcyjna z siedzibą w W., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, plac Jana Pawła II 1 orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy E... spółka akcyjna z siedzibą w W. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy E... spółka akcyjna z siedzibą w W., ul. (...) 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Gminę Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, plac Jana Pawła II 1 i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E... spółka akcyjna z siedzibą w W., ul. (...) tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego - Gminy Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, plac Jana Pawła II 1 na rzecz wykonawcy E... ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28