Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-02-24, XXIII Zs 133/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 133/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański Protokolant: sekr. sąd. Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2022 r. w Warszawie na rozprawie skargi wykonawcy (...) spółki akcyjnej w R. przeciwko zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. z udziałem wykonawcy (...) spółki akcyjnej w K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt KIO 2571/21 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 2, uwzględnia zarzut numer 1 odwołania w całości i nakazuje Zamawiającemu uznanie za bezskuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji znajdujących się w dokumencie Wyjaśnienia Rażąco Niskiej Ceny wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia informacji oraz umarza postepowanie w zakresie Zarzutu numer 2 odwołania; II. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 3 i ustala, że koszty postępowania odwoławczego obciążają w całości Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w W. oraz (...) spółki akcyjnej w K. po połowie i: - zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28