Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-02-21, XXIII Zs 131/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 131/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sylwia Paschke Protokolant:protokolant Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2022 r. w Warszawie na rozprawie spraw połączonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: sprawy o sygn. XXIII Zs 131/21 z udziałem odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przystępującego po stronie odwołującego zamawiającego Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia w W. oraz z udziałem wykonawcy (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w J. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 października 2021 r., sygn. akt KIO 2675/21 oraz sprawy o sygn. XXIII Zs 132/21 z udziałem odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. oraz z udziałem wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. oraz przystępującego zamawiającego Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia w W. po stronie wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 15 października 2021 r., sygn. akt KIO 2675/21 ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28