Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-01, XXIII Zs 134/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 134/21 POSTANOWIENIE Dnia 1 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Sobieszczański Protokolant: sekr. sąd. Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. w Warszawie na rozprawie skargi wykonawcy (...) spółki akcyjnej w K. przeciwko zamawiającemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. z udziałem wykonawcy (...) spółki akcyjnej w R. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt KIO 2571/21 postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zasądzić od (...) spółki akcyjnej w K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. 12 500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego, 3. wypłacić skarżącemu (...) spółce akcyjnej w K. ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 22 470 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej. SSO Andrzej Sobieszczański Sygn. akt XXIII Zs 134/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 26 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając odwołanie wykonawcy (...) S.A. w R. w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zmawiającego Zakład ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28