Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-23, KIO 3576/21

Sygn. akt: KIO 3576/21 WYROK z dnia 23 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 148 (41-906 Bytom) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polską Grupę Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30 (40-039 Katowice) przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PETEK i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 2 (41-800 Zabrze) oraz MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 42 (43-190 Mikołów), zgłaszających przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu i zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28