Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-04-22, XXIII Zs 1/22 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 1/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Krawczyk Protokolant: sekretarz sądowy (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2022 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Gminy O. z siedzibą w O., odwołującego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 3259/21 I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że: 1. oddala odwołanie (...) spółki akcyjnej w W. w całości; 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego się - (...) spółkę akcyjną w W. i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez odwołującego się (...) spółkę akcyjną w W., 2.2. zasądza od odwołującego się (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz zamawiającego Gminy O. z siedzibą w O. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) - kosztów zastępstwa procesowego; II. zasądza od (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Gminy O. z siedzibą w O. kwotę 57.500 zł (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28