Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-09, KIO 3460/21

Sygn. akt: KIO 3460/21 WYROK z dnia 9 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę: KSB Polska Sp. z o.o., Bronisze ul. Świerkowa 1D, 05-850 Ożarów Mazowiecki w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, przy udziale wykonawcy: Piterparts Industry S.A., ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 3460/21 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów (pkt 4, 6, 7, 9 odwołania) naruszenia: - art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z art. 125 ust. 5 Pzp w zw. z art. 16 Pzp, poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentu JEDZ spółki Anditz AG w zakresie Części III i IV ww. dokumentu; - art. 124 Pzp w zw. z art. 128 ust. 1 Pzp w zw. z § 6 ust. 2 i 3 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28