Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-29, KIO 3445/21, KIO 3447/21

sygn. akt: KIO 3445/21, KIO 3447/21 WYROK z dnia 29 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Aneta Mlącka Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7, 15 i 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KIO 3445/21) b) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (KIO 3447/21) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70; 00-175 Warszawa, przy udziale: a) wykonawcy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO 3447/21), b) wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO 3445/21), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez zamawiającego i wycofanych przez odwołującego (KIO 3445/21). 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania i nakazuje zamawiającemu dokonanie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła prezentacja, próbki, testy

1   -   badane, gdyż przeczyłoby to idei prezentacji próbki. Zamawiający chce otrzymać gotowe rozwiązanie

2   -   jego zdaniem nieprecyzyjne lub uniemożliwiające prezentację. Zamawiający wskazał, że nie udostępnia scenariuszy testów ponieważ celem badania Próbki jest weryfikacja, czy zaoferowane rozwiązanie spełni wymagania. Udostępnienie scenariuszy testów może spowodować, że wykonawca zamiast

3   -   Odwołujący wskazuje, iż w trakcie prezentacji próbki nie jest możliwe właściwe zaprezentowanie

+115 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28