Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-29, KIO 3445/21, KIO 3447/21

sygn. akt: KIO 3445/21, KIO 3447/21 WYROK z dnia 29 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Aneta Mlącka Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7, 15 i 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KIO 3445/21) b) w dniu 25 listopada 2021 r. przez wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (KIO 3447/21) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70; 00-175 Warszawa, przy udziale: a) wykonawcy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO 3447/21), b) wykonawcy Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO 3445/21), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez zamawiającego i wycofanych przez odwołującego (KIO 3445/21). 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania i nakazuje zamawiającemu dokonanie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz

1   -   podstawowy okres 3 lat: "4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył

2   -   okresu referencyjnego ponad okres wskazany w Specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek formułowania warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniał on uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest również określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie

3   -   ciu lat i to tylko w sytuacji, gdy ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji. Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wydłużenie okresu referencyjnego miałoby odwrotny cel, gdyż dopuściłoby do zamówienia wykonawców, którzy nie

+501 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28