[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówIrena Grażyna Arlet Arbitrzy:Jan Saloni Piotr Świątecki ProtokolantWioletta Wierzejska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.02.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. Oddział Warszawa Business Travel Center, Warszawa, ul. Kolejowa 5/7 od oddalenia przez zamawiającego Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, ul. Powsińska 69/71 protestu z dnia 1 lutego 2006 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, ul. Powsińska 69/71 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 810 zł 59 gr (słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. Oddział Warszawa Business Travel Center, Warszawa, ul. Kolejowa 5/7 2) dokonać wpłaty kwoty 5 310 zł 59 gr (słownie: pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, ul. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów po terminie

1   -   prowadzonej działalności gospodarczej. Odwołujący przedstawił dokument prawidłowy. Wezwany do uzupełnienia polisy o kwotę 52100 zł

2   -   więc do wykonawców wyznaczając dodatkowy termin do dnia 24 stycznia br. do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

3   -   spełniał warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnienie dokumentów po terminie składania ofert w świetle zapisu

+22 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28