Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-19, KIO 882/22

Sygn. akt: KIO 882/22 WYROK z dnia 19 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r. przez odwołującego (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego (...) przy udziale wykonawcy (...) przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany dokumentacji części I postępowania poprzez usunięcie z warunków udziału w postępowaniu: 1.1. wymagania dotyczącego posiadania przez kierownika projektu wiedzy i doświadczenia z zakresu zarządzania ryzykiem projektowym potwierdzonej certyfikatem M_o_R Practitioner (Management of Risk) lub innym równoważnym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i doświadczenie z zakresu warunków efektywnego zarządzania ryzykiem, polityki i strategii zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyka i jego kontekstu, pomiaru efektów zarządzania ryzykiem oraz zarzadzania ryzykiem kontraktowym i finansowym, 1.2. wymagania dotyczącego dysponowania co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28